EN

Náš cieľ

Podporujeme využívanie internetu pri činnosti obchodných spoločností

Náš cieľ

V 21. storočí je kľúčom k úspechu inovácia. Chceme zvýšiť iHDP slovenskej ekonomiky.


Naším cieľom je vytvárať iniciatívy na verejnej aj súkromnej úrovni, ktoré podporia využívanie internetu a inovácií v existujúcich aj budúcich spoločnostiach. Tieto iniciatívy by mohli premeniť Slovensko a okolitý región na technologické hniezdo, ktoré by stimulovalo globálnu inováciu, rýchlu informačnú zmenu a budúci vývoj. Takto môžeme položiť základy dlhodobo udržateľného rozvoja a vytvoriť nové pracovné príležitosti s atraktívnymi podmienkami vďaka vysokej pridanej hodnote technologicky zameraných zamestnancov.


Technologické a kreatívne vzdelávanie spoločne s aplikovaným výskumom sú najdôležitejšími faktormi dlhodobého úspechu. Naším cieľom je zvýšiť dosah vzdelávania v IT, v podnikaní a v rozvoji kreatívnych schopností a iniciovať prepojenie týchto študijných odborov na univerzitnej úrovni. Internet takisto prináša možnosť rozšírenia ponuky kvalifikácií a rekvalifikácií a dáva mladým ľuďom šancu nájsť si zamestnanie. Alebo vďaka nemu získajú podporu pre vlastný biznis. Matkám dáva šancu nájsť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom a pomáha im vrátiť sa do práce, či už v kancelárii alebo na inom pracovisku.

  • Vzdelávanie v technickej a kreatívnej oblasti spoločne s aplikovaným výskumom

    <p>To sú najdôležitejšie faktory dlhodobého úspechu. Naším cieľom je zvýšiť dosah vzdelávania v IT, podnikaní a v rozvoji kreatívnych schopností a iniciovať prepojenie týchto študijných odborov na univerzitnej úrovni. Internet takisto prináša možnosť rozšírenia ponuky kvalifikácií a rekvalifikácií a dáva mladým ľuďom šancu nájsť si zamestnanie. Alebo vďaka nemu získajú podporu pre vlastný biznis. Matkám dáva šancu nájsť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom a pomáha im vrátiť sa do práce, či už v kancelárii alebo na inom pracovisku.</p>

  • Akcelerácia startupového ekosystému a podpora inovácií

    Naším cieľom je podpora na troch úrovniach - pri raste startupového ekosystému, pri hľadaní inovácii v už existujúcich spoločnostiach a pri financovaní startupov a zabehnutých spoločností cez venture kapitál. Slovensko má potenciál stať sa "malým Silicon Valley" strednej Európy, ale táto vízia si vyžaduje výrazný posun v spolupráci biznisového sektoru s univerzitami a takisto s verejnosťou.

  • Využívanie internetu s cieľom priviesť slovenské spoločnosti s vysokou pridanou hodnotou na globálny trh

    Malé a stredne veľké podniky nie sú iba chrbticou Európy, ale aj budúcnosťou slovenskej ekonomiky. Internet umožňuje jednoduchý presun podniku z malého domáceho trhu na svetový. Firmy, ktoré využívajú internet, rastú dvojnásobnou rýchlosťou, exportujú dvakrát viac a vytvárajú dvojnásobne viac pracovných miest ako ostatné. Produkty s vysokou pridanou hodnotou, ktoré exportujeme zo Slovenska cez internet, zvyšujú konkurencieschopnosť krajiny, produkujú nové pracovné miesta s vyššími platmi, vytvárajú prostredie s potenciálom udržateľného ekonomického vývoja a vylepšujú obraz Slovenska.