Coworky na vzostupe - prečo sú dôležité pre budúcnosť Slovenska?

Coworky - zdieľané pracovné priestory - sú vo vyspelých krajinách fenoménom novodobého vnímania pracovného štýlu. Tým, že vytvárajú komunitu založenú na spolupráci, otvorenosti a diverzite, poskytujú aj dôležitú infraštruktúru pre rozvoj inovácií. Coworky vznikajú čoraz častejšie aj na Slovensku, presnejšie viac ako 30 coworkových priestorov vzniklo počas posledných 4 rokov. S narastajúcim počtom nových startupov a s rastúcim podielom ľudí vyžadujúcich flexibilitu a freelancerov na Slovensku je potenciál pre rast existujúcich a vznik nových coworkov stále väčší. K naplneniu tohto potenciálu by mohla prispieť aj celoslovenská spolupráca medzi existujúcimi coworkami.

Pojem coworking sa vo svete stáva fenoménom najmä pre netradičný štýl práce a podnikania v otvorenom kancelárskom prostredí, kde bok po boku pracujú odborníci z rôznych oblastí. Zdieľaný pracovný priestor - coworking - vznikol prirodzene s narastajúcou flexibilitou pracovného času a globalizáciou firiem. Sú to najmä programátori a konzultanti pracujúci na diaľku pre medzinárodné spoločnosti, umelci, dizajnéri, ale aj začínajúce firmy a startupy, ktorí dávajú prednosť zdieľanému pracovnému prostrediu pred izolovanou prácou z kaviarní či z domu. 

Coworking ponúka množstvo výhod. Prenájom jednotlivých miest je z pravidla nižší ako prenájom samostatnej kancelárie, keďže prevádzkové náklady sú zdieľané s ostatnými členmi coworku. Coworky väčšinou ponúkajú aj priestory pre pracovné stretnutia a nevyžadujú od nájomníka investície do ich údržby či zariadenia. Tým hlavným a najdôležitejším benefitom coworkov je však komunita. Samotné coworky podporujú komunitný spôsob práce tým, že vytvárajú veľké komunitné priestory s príjemnou atmosférou a často aj kaviarňou. Spoločný priestor tak umožňuje nezávisle pracujúcim odborníkom budovať si komunitu so spoločnými hodnotami, vymieňať si skúsenosti, či spoločne pracovať na nových nápadoch. Jednotlivci tak profitujú vďaka otvorenej spoločnosti ľudí z rôznych oblastí, ktorí sa pravidelne stretávajú a vymieňajú si informácie a kontakty. Coworking má tiež pozitívny vplyv na ich výkonnosť, keďže podobne zmýšľajúca komunita a podnetné pracovné prostredie motivuje a inšpiruje. Coworky sú svojou otvorenosťou a rozmanitosťou ideálnym priestorom pre vznik a rozvoj inovácií, čím predstavujú dôležitý element pre dlhodobý rast ekonomiky. 

Prvé oficiálne coworkingové priestory začali vznikať v USA v roku 2005. Od tých čias sa coworkový fenomén dostal do metropol všetkých európskych krajín, ale aj krajín Ázie, Afriky, či strednej a južnej Ameriky. Zatiaľ čo pred desiatimi rokmi bolo celosvetovo evidovaných 600 coworkov, odhaduje sa, že v roku 2018 ich bolo už 18 900. Vzniklo aj viacero medzinárodných coworkových konferencií, napríklad Coworking Europe Conference, kde manažéri coworkov diskutujú a zdieľajú svoje skúsenosti. Taktiež existuje niekoľko coworkových sietí, ktoré prevádzkujú priestory vo viacerých krajinách a mestách. Napriek tomu, väčšinu coworkov tvoria menšie organizácie, ktoré sa snažia ponúknuť coworkový priestor, ktorý by bol špecifický pre miestnych záujemcov. 

Coworkový fenomén zasiahol aj Slovensko. Počas posledných 4 rokov vzniklo u nás viac ako 30 coworkových priestorov. Najviac ich je v Bratislave, no coworky vznikli vo všetkých krajských mestách a v poslednej dobe aj v menších mestách, napríklad v Stupave, Komárne či Bardejove. 

V Bratislave momentálne existuje viac ako 10 coworkov. Campus a HubHub ponúkajú priestranné dizajnové komunitné priestory a moderné kancelárske vybavenie v centre Bratislavy jednotlivcom a startupom. V týchto a ďalších coworkoch ako napríklad v Impact Hube či Coworkingu Cvernovka organizujú pre svoju komunitu aj pre širokú verejnosť pravidelné edukačné a rozvojové podujatia a príležitosti pre networking. Sú tak významným komunitným centrom nielen pre svojich členov, ale aj pre širokú verejnosť z rôznych odvetví. V Bratislave majú bohaté zastúpenie aj menšie komunitné coworky. Napríklad Space Up a Satori Stage ponúkajú komornejšie prostredie a útulný priestor s komunitou nezávisle pracujúcich odborníkov. Niektoré bratislavské coworky sa zameriavajú na špecifickú komunitu ľudí, napríklad umelcov či rodičov s deťmi. 

Relatívne bohaté zastúpenie coworkov má aj východoslovenská metropola - Košice. Eastcubator je najväčším coworkom v tomto meste. Okrem jednotlivcov poskytuje priestor aj startupom a pravidelne organizuje podujatia pre miestnu digitálnu komunitu. Nadšenci z ďalších miest na východnom Slovensku s košickým Eastcubator-om spolupracujú a zakladajú miestne coworky pod touto značkou. HUBa Coworking je košickou alternatívou menšieho coworku pre nezávislých odborníkov a začínajúcich podnikateľov. V ďalších slovenských mestách existujú prevažne tieto typy coworkov. Je to napríklad Cancel Coworking v Martine, Banka v Žiline, Oblok v Banskej Bystrici, či Coworking Poprad.

Coworky - centrá inovácií - vzbudzujú záujem aj medzi korporáciami. Keďže v coworkoch sú komunity kreatívnych, otvorených a podnikavých ľudí, korporácie v snahe inovovať, chcú do týchto komunít patriť. Jedným z prvých takých príkladov na Slovensku je Elevator Lab - akceleračný program spoločnosti Tatra Banka, ktorého tím pôsobí v bratislavskom coworku HubHub. Zamestnanci tohto programu tak trávia svoj pracovný čas v inovatívnom prostredí jednej z najväčších coworkových komunít na Slovensku. Vzhľadom na to, že inovácie sa stávajú kritickým faktorom úspechu v korporáciách, môžeme očakávať, že ďalších podobných príkladov bude v budúcnosti pribúdať. 

Potenciál pre rast existujúcich a vznik nových coworkov na Slovensku je s narastajúcim počtom nových startupov a s rastúcim podielom inovatívnej ekonomiky je ešte veľký. V Slovenskej aliancii pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) si myslíme, že práve celoslovenská spolupráca medzi existujúcimi coworkami by mohla pomôcť naplniť tento potenciál. Tieto mladé organizácie dnes do veľkej miery pôsobia v rámci svojej miestnej komunity izolovane. Aby sme podporili rozvoj coworkingu na Slovensku, je žiaduce podporovať viacero foriem spolupráce tak, aby u nás fungovala aktívna a široká sieť coworkových komunít. Vďaka zdieľaniu skúseností, informácií, kontaktov a budovaniu spolupráce medzi členmi tejto siete, coworky môžu byť hnacím motorom rozmachu slovenských inovácií. 

V SAPIE sme odštartovali prvú formu spolupráce so slovenskými coworkami. Našim cieľom je zdieľať zaujímavé príležitosti pre startupy, inovátorov, podnikateľov a kreatívcov, ako sú finančné granty, startup súťaže, akceleračné programy, medzinárodné summity, slovenské a medzinárodné inovatívne programy. Za jeden z hlavných prínosov coworkov pre jednotlivcov aj celú spoločnosť považujeme ich priamy dosah na miestne komunity, a tým pádom možnosť informovať miestnu komunitu o existujúcich príležitostiach. 

Budovanie coworkovej siete na Slovensku môže motivovať ďalších nadšencov k otvoreniu coworkových priestorov v mestách po celom Slovensku. Vďaka tejto komunite môžu nové coworky čerpať z doterajších skúseností, získať množstvo kontaktov, inšpirovať sa fungovaním existujúcich priestorov a získať cenné informácie o možnostiach financovania a podpory. 

Coworky majú jedinečný prínos nielen pre členov coworkovej komunity, ale aj pre celú spoločnosť. Predstavujú kľúčovú podporu pre startupy a rozvoj inovácií. Sú tak dôležitou až nevyhnutnou súčasťou inovatívnej infraštruktúry krajín, ktorá výrazne vplýva na dlhodobý rozvoj ekonomiky. Na Slovensku coworky predstavujú najmä menšie podnikateľské subjekty a občianske združenia s nízkym príjmom. Vo väčšine prípadov zakladatelia coworkov kombinujú vlastné podnikanie súčasne s riadením coworku, čo predstavuje výraznú časovú a finančnú záťaž. 

Krajiny ako Estónsko či Portugalsko podporujú coworky najmä nepriamo, a to napríklad cez fungujúci e-government, jednoduchý spôsob založenia coworkových komunít či podporu coworkových konferencií. Existencia coworkov a ich prínos pre slovenskú ekonomiku sú tak výrazne ovplyvnené celkovou kvalitou slovenského inovatívneho ekosystému. Zároveň sú to práve coworky, ktoré môžu mať dlhodobý pozitívny vplyv na kvalitu slovenského inovatívneho ekosystému, a tak aj na celú ekonomiku. 

Barbora Rusiňáková
Project Manager
 • articles

  Aug 6, 2019

  Vymenia nás roboty?

 • articles

  Jul 11, 2019

  Internet vecí sa stáva tou ďalšou “veľkou vecou”

 • reports

  Jun 18, 2019

  Prvý OpenGate pilotného ročníka OpenLab máme úspešne za sebou

 • events

  Jun 3, 2019

  SAPIE Meet & Learn v spolupráci s Neulogy Ventures

 • press

  May 21, 2019

  OpenLab zvyšuje kvalitu digitálneho vzdelávania na stredných školách

 • press

  May 21, 2019

  Iniciatíva Vráťsa.sk chce pritiahnuť Slovákov zo zahraničia domov srdiečkom aj džobmi

 • events

  May 16, 2019

  Prvá mapa slovenských inovátorov je už online!

 • events

  Apr 17, 2019

  Sapie Meet & Learn tentokrát v spolupráci s WEZEO

 • press

  Feb 15, 2019

  Hľadáme novú hlavu SAPIE!

 • articles

  Feb 11, 2019

  Zdieľaná ekonomika rastie aj na Slovensku

 • articles

  Feb 6, 2019

  Ignorujú slovenské univerzity rozmach inovácií?

 • articles

  Jan 23, 2019

  Inovujme Európu (kým je ešte čas)

 • events

  Jan 15, 2019

  Sapie Meet & Learn v Crowdberry kaviarni

 • articles

  Jan 13, 2019

  Digitálna ekonomika nie je len IT

 • reports

  Dec 19, 2018

  SAPIE v roku 2018

 • events

  Dec 12, 2018

  Digitalizácia môže zvýšiť HDP Slovenska o 16 miliárd EUR

 • events

  Nov 27, 2018

  Ďalšie SAPIE Meet & Learn stretnutie hostil Electronic-star

 • events

  Nov 19, 2018

  SAPIE reprezentuje Slovensko v spoločnej deklarácii CEE krajín

 • articles

  Nov 1, 2018

  The First Comprehensive Map of the Slovak Innovative Ecosystem is Here

 • reports

  Oct 30, 2018

  Vznikla prvá mapa slovenských inovátorov

 • events

  Sep 21, 2018

  SAPIE Meet & Learn sme odštartovali v Pixel Federation

 • articles

  Sep 20, 2018

  Čo sú klastre a prečo sú dôležité pre slovenskú inovatívnu ekonomiku?

 • events

  Aug 30, 2018

  FutureNow spustila nový koncept, ktorý v októbri oživí Bratislavu technológiami a startupmi

 • press

  Jul 18, 2018

  Reakcia SAPIE na rozhodnutie Európskej komisie o 4 miliardovej pokute pre Android

 • reports

  Jul 16, 2018

  Prednášali sme pre študentov z Mexika na letnej škole biznisu a marketingu EUBA pre študentov

 • articles

  Jun 1, 2018

  Druhý ročník Falling Walls Lab Slovakia pozná svojich víťazov

 • articles

  May 29, 2018

  Four years of SAPIE on a mission to help innovation grow

 • articles

  Apr 26, 2018

  Právna úprava o autorských právach sa môže stať nočnou morou inovátorov

 • articles

  Apr 19, 2018

  Ako na zdanenie digitálnej ekonomiky v EÚ?

 • articles

  Mar 20, 2018

  Our take on regulating platforms in the EU

 • articles

  Mar 15, 2018

  Will startups be hit by copyright torpedo?

 • press

  Feb 16, 2018

  Infographic of the month: Digital Single Market in 2018

 • press

  Jan 15, 2018

  Infographic of the month: Is your company ready for GDPR?

 • events

  Dec 2, 2017

  The Danube Valley: From Manufacturers to Innovators

 • reports

  Dec 1, 2017

  New report on Slovakia’s top scale-ups launched by Neulogy, EIT Digital and SAPIE

 • press

  Nov 30, 2017

  SAPIE joins the ranks of signatories of the Diversity Charter

 • events

  Nov 16, 2017

  SAPIE and EIT Digital joint event promotes acceleration opportunities in Slovakia

 • events

  Oct 30, 2017

  SAPIE joins forces with Neulogy to promote acceleration opportunities for Slovak startups

 • reports

  Oct 22, 2017

  Prague European Summit 2017 Study is out!

 • events

  Oct 18, 2017

  SAPIE joined Allied for Startups Annual Summit 2017: If you are not at the table, you are on the menu

 • events

  Oct 15, 2017

  Techstars meet SAPIE @ Google

 • press

  Sep 5, 2017

  When did the Slovak research disappear?

 • reports

  Jun 29, 2017

  The first V4 Startup Report is out!

 • reports

  Jun 1, 2017

  Read through our Annual Report 2016

 • articles

  Apr 27, 2017

  SAPIE joins coalition highlighting priorities for Digital Content Directive

 • articles

  Apr 5, 2017

  Test your digital skills with IT Fitness Test 2017

 • reports

  Mar 24, 2017

  The Titans of Tomorrow: Scale-up Study for Slovakia published by SAPIE

 • reports

  Nov 2, 2016

  The first SAPIE Slovak Startups Report 2016 is out!

 • press

  Nov 2, 2016

  SAPIE broadens scope and changes name

 • events

  Nov 1, 2016

  Smart City 360° Summit returns to Bratislava in 2016

 • articles

  Aug 15, 2016

  Google Slovakia launched Digital Garage - and we were there!

 • reports

  Jun 1, 2016

  Read through our Annual Report 2015

 • articles

  Apr 15, 2016

  CCIA & SAPIE Presented EU Presidency Recommendations to Slovak Leaders